Masz pytania? Skontaktuj się

ikona dzwoniącego telefonu przedstawiająca wydobywający się z niego dźwięk 52 397 22 00


Okręgowa stacja kontroli pojazdów

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa


Bezpłatny przegląd
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego swojego samochodu, możesz bezpłatnie dokonać jego sprawdzenia na stacji diagnostycznej - okazując dowód rejestracyjny, iż pojazd przechodził okresowy przegląd techniczny w naszej stacji kontroli. Diagnosta oceni stan pojazdu i zlokalizuje ewentualną przyczynę usterki.

Wraz z badaniem technicznym wykonanym w naszej stacji kontroli pojazdów otrzymują Państwo gratis ozonowanie auta i klimatyzacji.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów MZK Chojnice oferuje pełny zakres badań technicznych:
1. Okresowe badanie techniczne:
- motocykli i motorowerów
-samochodów osobowych i ciężarowych
-ciągników samochodowych
- przyczep i naczep ciężarowych
- autobusów
- ciągników rolniczych i przyczep rolniczych
- pojazdów marki "SAM"
2. Pierwsze badaania techniczne:
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy
- pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych do ponownej rejestracji
- pojazdów zabytkowych
3. Dodatkowe badanie techniczne
- pojazdów z instalacją gazową - taksówek - pojazdów uprzywilejowanych - pojazdów przewożących towary niebezpieczne
- pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy
- pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym
- pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
- pojazdów po wymianie podwozia (ramy)
- pojazdow przeznaczonych do nauki jazdy
- ustalenie nieznanych danych technicznych pojazdów
- sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojazdach: geometrii kół, amortyzatorów, luzów w zawieszeniu, toksyczności spalin, świateł mijania i drogowych itp.
4. Wbijanie numerów nadwozia i wykonywanie tabliczek zastępczych.

Nasza okręgowa stacja kontroli pojazdów jest wyposażona w linię renomowanej niemieckiej firmy "CARTEC", która od kilkunastu lat specjalizuje się w produkcji urządzeń do kontroli pojazdów, w tym bezpieczeństwa jazdy. Wykorzystywana linia diagnostyczna pozwala na szybkie określenie rzeczywistego stanu kontroli pojazdu. Dla zachowania bezpieczeństwa w hali obiektu, nasz diagnosta dokonuje przejazdu pojazdem przez linię diagnostyczną.

Ze współpracy z naszą stacją płyną dla Państwa same korzyści takie jak:
- wraz z wykonanym badaniem technicznym otrzymają gratis oznowania i auta i klimatyzacji
- przez cały rok sprawdzanie stanu technicznego Państwa pojazdu zupełnie za darmo
- korzystanie z porad naszych diagnostów
- klienci, którzy podpiszą z naszą stacją umowę współpracy, mogą korzystać z dogodnych warunków płatności, takich jak przelew bankowy, gdzie spałata należności za dany przegląd wynosi 14 dni.

  OPŁATY ZA BADANIE TECHNICZNE POJAZDÓW

Wyszczególnienie

Opłata
1
Okresowe badanie techniczne
1.1
motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
98,00
1.3
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
153,00
1.4
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
176,00
1.5
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199,00
1.6
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00
1.7
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50,00
1.8
przyczepa ciężarowa rolnicza do powyżej 6 t d.m.c.
70,00
1.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00
1.10
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
163,00
1.11
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c
177,00
1.15
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63,00
1.22
motorower
50,00
1.23
pojazd wolobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej
62,00
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe , w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.4
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.5
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.6
toksyczności spalin
14,00
2.7
poziomu hałasu
20,00
2.8
geometrii kół jednej osi
36,00
2.9
działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.10
wszystkich innych usterek łącznie
20,00
4
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1
określony usterki techniczne, warunki techniczne
20,00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
4.3
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych
20,00
5.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
6.3
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
6.4
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00
6.5
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126,00
6.6
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
6.7
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00
6.8
o którym mowa w art. 81 ust 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo u ruchu drogowym
50,00
6.9
skierowany prze starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
60,00
6.10
pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00
6.11
pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
50,00
6.12
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego
120,00
7
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy
35,00
7.2
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze
21,00
7.3
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób
48,00
7.4
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej
41,00
7.5
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego
41,00
7.6
wykonanie nr nadwozia
49,00
7.7
wykonanie nr silnika
49,00
7.8
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00
7.9
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
7.10
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy
255,00
 
Objaśnienia:
-
w przypadku pojazdu przedstawionego do określonego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy " lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli
-
pozostałe badania jak dla autobusu
-
w przypadku gdy oplata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli była by większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
-
opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
-
opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
 
Legenda:
m.w. - masa własna pojazdu
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu

 

 

  GODZINY OTWARCIA
Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 18:00
w soboty
  w godzinach od 8:00 do 13:00
Kontakt

tel. (052) 39-765-11 /12 wew. 48

  fax: (052) 39-735-66

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa
© 2023 Miejski Zakład Komunikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: inpero.pl