Masz pytania? Skontaktuj się

ikona dzwoniącego telefonu przedstawiająca wydobywający się z niego dźwięk 52 397 22 00


Cennik Biletów

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa


  I BILETY JEDNORAZOWE
Normalny
Ulgowy 50%
Ulgowy 44%
  1. W mieście
2,40
1,20
1,30
  2. Poza miastem
     - od 1 do 10 km
4,00
2,00
2,20
     - od 11 do 20 km
5,20
2,60
2,90
  3. W mieście i poza miastem
     - od 1 do 5 km
3,60
1,80
2,00
     - od 6 do 10 km
4,20
2,10
2,35
     - od 11 do 20 km
5,20
2,60
2,90
     - powyżej 20 km
6,20
3,10
3,45
  4. Bilet jednodniowy na terenie miasta
6,00
3,00
3,35

 

  II KARNETY 6-cio przejazdowe
  1. W mieście:
     - normalny
13,20
     - ulgowy 50%
7,20
     - ulgowy 44%
7,80
  2. W mieście i poza miastem od 1 do 5 km
     - normalny
19,80
     - ulgowy 50%
10,80
     - ulgowy 44%
12,00
  3. W mieście poza miastem od 6 do 10 km
     - normalny
23,10
     - ulgowy 50%
12,60
     - ulgowy 44%
14,10
  4. W mieście poza miastem od 11 do 20 km
     - normalny
28,60
     - ulgowy 50%
15,60
     - ulgowy 44%
17,40
  5. W mieście poza miastem powyżej 20 km
     - normalny
34,10
     - ulgowy 50%
18,60
     - ulgowy 44%
20,70

Zarządzenie nr 181/2017 Burmistrz Miasta Chojnice z dnia 15 grudnia 2017r.

  III BILETY MIESIĘCZNE
Na wszystkie linie - imienny
 
Na wszystkie linie - na okaziciela
  1. W mieście
     - normalny 36,00   41,00
     - ulgowy 50% 18,00   20,50
     - ulgowy 44% 19,50   22,00
  2. Poza miastem
    a) od 1 do 10 km
     - normalny 66,00    
     - ulgowy 50% 33,00    
     - ulgowy 44% 36,50    
    b) od 11 do 20 km
     - normalny 86,00    
     - ulgowy 50% 43,00    
     - ulgowy 44% 48,00    
  3. W mieście i poza miastem
    a) od 1 do 5 km
     - normalny 59,50   68,50
     - ulgowy 50% 29,50   34,00
     - ulgowy 44% 33,00   38,00
    b) od 6 do 10 km
     - normalny 69,50   80,00
     - ulgowy 50% 34,50   40,00
     - ulgowy 44% 38,50   44,50
    c) od 11 do 20 km
     - normalny 86,00   98,50
     - ulgowy 50% 43,00   49,00
     - ulgowy 44% 48,00   55,00
    d) powyżej 20 km
     - normalny 102,00   117,50
     - ulgowy 50% 51,00   58,50
     - ulgowy 44% 56,50   65,50

 

 

  IV Opłaty dodatkowe
 1. Za przewóz bagażu ręcznego o wymiarach większych niż 60x40x20 cm, zwierząt oraz wózków dziecięcych (z wyjątkiem wózków z dzieckiem do 2 lat) opłata jest równa cenie biletu normalnego na danej linii.
 2. Za przejazd bez ważnego biletu 120,00 zł plus równowartość należnej opłaty za przejazd.
 3. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 96,00 zł plus równowartość należnej opłaty za przejazd
 4. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do autobusu:
  a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez biletu.
  b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków, 48,00 zł plus równowartość należnej opłaty za przejazd
 5. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnianej przyczyny 360,00 zł.
 6. Ustala się opłatę manipulacyjną uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10% opłat wymienionych w pkt 2-5.
 7. Ustala się opłatę manipulacyjna za przyjęcie opłaty za przejazd jednorazowy u prowadzącego pojazd w wysokości 0,40 zł.
 8. Przystanki: Topole, Lipnice, I przystanek Lasek Miejski, Chojnaty, Przystanek PDM opłata jak w granicach miasta.
   

 

 

  DOKUMENTY PDF

 CENNIK BILETÓW

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa
© 2021 Miejski Zakład Komunikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: inpero.pl